Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този уебсайт (Сайта) се управлява от Ай Ти Сървис – България ООД, ЕИК: 203571312.   Ай Ти Сървис – България ООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

Ай Ти Сървис – България ООД и защитата на личните ви данни

Ние спазваме най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни.

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, данни за здравословно състояние, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

Ай Ти Сървис – България ООД използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти,  НАП, НОИ, НЗОК, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат вашите данни. Ай Ти Сървис – България ООД обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

Употреба на бисквитки на Сайта

Ай Ти Сървис – България ООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки.

Докога съхраняваме информацията ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

 

Сигурност

Ай Ти Сървис – България ООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. Ай Ти Сървис – България ООД няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП. Ай Ти Сървис – България ООД може да предостави, също така вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на Ай Ти Сървис – България ООД или съгласно закон.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от нас да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате Ай Ти Сървис – България ООД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Ай Ти Сървис – България ООД.

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Ай Ти Сървис – България ООД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

 

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Ай Ти Сървис – България ООД на email: office@itservice.bg или на телефон: 0899 83 83 95, 0886 23 47 14