ITService Bulgaria предлага иновативни решения за бизнеса, които са съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент

Привеждане в съответствие с GDPR

Регламент (ЕС) 679/2016 променя или въвежда напълно нови практики за администраторите на лични данни на европейски граждани, чрез задължително прилагане на нови мерки за увеличаване отговорността и отчетността

read more
Длъжностно лице по защита на данните (DPO)

В контекста на GDPR, длъжностно лице по защита на данните(DPO) се подразбира, че е отговорен за създаването на контроли за достъп, намаляване на риска, поддържане на съответствието, отговаряне на запитвания, рапортуване за нарушения и дори изготвяне на добри политики за защита на информацията.

read more
Компютърна поддръжка и цялостно информационно обслужване

Абонаментната компютърна поддръжка и цялостно информационно обслужване ви дава възможност да ползвате висококачествена комплексна успуга от специализирана IT компания

read more
Одит на ИТ инфраструктурата

Основните цели на ИТ одита има за цел да потвърди, че:

Информационните системи в компанията се управляват в съответствие с вътрешните и външните регулации;
Всички ИТ рискове се управляват адекватно;
Информационните системи са в състояние да предоставят

read more
Системна интеграция

При проектирането и доставката на хардуерни системи фирма Ай Ти Сървис България ООД разчита на отличните си партньорства с всички големи ИТ дилъри на българския пазар

read more
Облачно съхранение

Облачното съхранение е най-съвременният и надежден начин да защитите Вашите данни

read more