ITService Bulgaria предлага иновативни решения за бизнеса, които са съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент

Облачно съхранение

Облачното съхранение е най-съвременният и надежден начин да защитите Вашите данни

read more
VPN и отдалечен достъп

Виртуална частна мрежа или VPN  (Virtual Private Network) е компютърна мрежа, логически изградена чрез криптиране, използваща физическата и програмна инфраструктура на по-голяма обществена мрежа, най-често Интернет.

read more
GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) (Основна регулация за защита на данните – Regulation (EU) 2016/679) е регулация, чиято цел е да подсили и уеднакви защитата на личните данни в целия Европейски съюз (ЕС) и износа на тези данни извън съюза.

read more
Защита на данните

Клиентите ни разполатат с ежедневен архив на данните си. ITService използва иновативно решение за архивиране Чрез постоянни проверки и контрол, намаляваме вероятността  от повреда или загуба на данни  и не позволяваме програмни грешки или проблеми да повлияят на сигурността на Вашите услуги

read more
Системна интеграция

При проектирането и доставката на хардуерни системи фирма Ай Ти Сървис България ООД разчита на отличните си партньорства с всички големи ИТ дилъри на българския пазар

read more
Одит на ИТ инфраструктурата

Основните цели на ИТ одита има за цел да потвърди, че:

Информационните системи в компанията се управляват в съответствие с вътрешните и външните регулации;
Всички ИТ рискове се управляват адекватно;
Информационните системи са в състояние да предоставят

read more
Как може да сме ви полезни?

Свържете се с нас за да отговорим на вашето запитване.