avatar
newest oldest
Azsadsvvsadv
Azsadsvvsadv

Изключителни труден казус. Нямам търоение да проследя целия процес.

Boriana
Boriana

Можете да задавате въпросите си тук. Модератор ще предаде въпроса на доктор Бързашки.
You can ask your questions here. No matter that Dr.B speaks Bulgarian now, we have an English speaking moderator on the spot who will forward your question to him.

Томе
Томе

Искам подробна информация за фотодинамичната терапия и за гельт кой се исползва?