Одит на ИТ инфраструктурата

Основните цели на ИТ одита има за цел да потвърди, че:

  • Информационните системи в компанията се управляват в съответствие с вътрешните и външните регулации;
  • Всички ИТ рискове се управляват адекватно;
  • Информационните системи са в състояние да предоставят качествени продукти и услуги;
  • ИТ са ефективни и са в състояние да увеличат печалбата на компанията;
Как може да сме ви полезни?

Свържете се с нас за да отговорим на вашето запитване.