cloud archiving

Облачно съхранение

Облачното съхранение е най-съвременният и надежден начин да защитите Вашите данни. Можете да бъдете спокойни, че Вашите документи и файлове ще бъдат защитени от зловреден софтуер.  Дори и при хардуерна повреда Вие ще имате достъп до тяхно копие.

Облачното съхранение (или облачно хранилище за данни) е модел на съхранение на данни, в който дигитални данни се съхраняват в логически запаси, материалното съхранение обхваща множество сървъри (а често и локации), и материалната среда обикновено е собственост и се управлява от хостинг компания. Тези доставчици на облачно съхранение са отговорни за поддръжката на данните – те да бъдат налични и достъпни, и материалната среда да бъде работеща и защитена. Хора и организации купуват или наемат капацитет за съхранение от доставчиците, за да съхраняват потребителски и фирмени данни или данни за приложения.

Услугите на облачното съхранение могат да бъдат достъпни, чрез взаимосвързани облачни компютърни услуги, чрез уеб услуга за интерфейс за приложно програмиране (API) или чрез приложения, които използват API, като например облачно съхранение на работния плот, портал за облачно съхранение или уеб-базирани системи за управление на съдържанието.

В онлайн хранилището могат да се складират всякакъв вид данни, например: снимки, файлове, музика, документи, филми и други. Също така, потребителите на „облака“ имат достъп до всичките си файлове от различни устройства: настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. За да достигнат до данните си и да могат да ги споделят с други хора, потребителите трябва да са свързани с интернет.

Архитектура

Облачно съхранение е:

 • Съставено от много разпределени ресурси, но все още действа като един, или в обединение или съвместна архитектура за облачно съхранение.
 • Много издръжливо чрез създаването на версийните копия.
 • Типични евентуални очаквания по отношение на копия на данни.

Предимства

 • Компаниите трябва да плащат само за мястото за съхранение, което те действително използват, обикновено средното потребление за един месец. Това не означава, че облачното съхранение е по-евтино, а че разходите, които възлизат по него са оперативни, а не капиталови.
 • Фирми, които използват облачното съхранение могат да си намалят консумацията на енергия до 70%, което да ги направи по-екосъобразни. Също така на ниво доставчик те изразходват по-голямо количество енергия, така че те ще бъдат по-добре оборудвани за управлението ѝ, за да поддържат също и собствените си разходи по-ниски.
 • Компаниите могат да избират между облачно съхранение извън търговския обект или локално, или комбинация от двете опции, в зависимост от съответния критерий за взимане на решения, който допълва първоначалния потенциал за пряко намаляване на разходите. Например, продължителност на операциите (COOP), възстановяване след бедствие (DR), сигурност (PII, HIPAA, SARBOX, IA/CND), закон за запазване на данни, разпоредби и полици.
 • Достъпността на съхранението и защитата на данните са присъщи на структурата на обектното съхранение, така че в зависимост от приложението, допълнителната технология, разход и усилие да добавите достъпност и защита на вашите данни, могат да бъдат избегнати.
 • Задачи за поддръжка на съхранението, като например закупуване на допълнителен капацитет за съхранение са стоварени на отговорността на доставчика на услугата.
 • Облачното съхранение осигурява на потребителите незабавен достъп до широк спектър от ресурси и приложения, хоствани в инфраструктурата на друга компания, чрез интерфейса на уеб услуга.
 • Облачното съхранение може да се използва за копиране на изображения от виртуална машина от облака към локални места или вмъкване на виртуално изображение от локално място в библиотеката за изображения в облака. Освен това, облачното съхранение може да се използва за преместване на виртуални изображения между потребителски акаунти или центрове за данни.
 • Облачното съхранение може да се използва като неподатливо на бедствия резервно копие, като обикновено има 2 или 3 различни архивни сървъра, намиращи се в различни места по света.
Как може да сме ви полезни?

Свържете се с нас за да отговорим на вашето запитване.

Имате нужда от консултация?