Системна интеграция

При проектирането и доставката на хардуерни системи фирма Ай Ти Сървис България ООД разчита на отличните си партньорства с всички големи ИТ дилъри на българския пазар.Ние избираме оптималното за клиента решение, вместо да предлагаме продуктите на дадена фирма, като идентифицираме ключовите места и гарантираме устойчивата работа на всички подсистеми.

Ай Ти Сървис България ООД поема пълната отговорност за качественото и навременно изпълнение на проекта. Може да разчитате на нас и за пълната поддръжка на цялото решение или части от него.